Pravidlá používania

1. Prevádzkovateľ stránky www.gigavideo.sk, ďalej len prevádzkovateľ, nie je zodpovedný za obsah zobrazený vo videách, ktoré sú na stránke www.gigavideo.sk zobrazené.

2. Všetky videá sú umiestnené na externých serveroch ako youtube.com alebo vimeo.com.

3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za psychickú újmu, alebo inú újmu spôsobenú návštevníkom stránky.

4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť video, ak sa preukáže, že držiteľ autorských práv žiada odstránenie. Pokiaľ sa nepreukážu autorské práva k danému videu, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo toto video neodstrániť.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo doplňovať alebo pozmeniť podmienky a práva používania stránky www.gigavideo.sk.